Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SKLEP.DEVSTYLE.PL

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisów:
  1. https://sklep.devstyle.pl/;
  2. https://devstyle.salescrm.pl/.
 2. Jeśli w polityce prywatności wykorzystywany jest któryś z poniższych zwrotów, to należy mu nadać znaczenie następujące:
  1. administrator – DEVSTYLE spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Konopnickiej 14/8, NIP: 5423453088;
  2. sklep – to serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w sieci web pod adresem https://sklep.devstyle.pl i https://devstyle.salescrm.pl;
  3. sprzedaż lub zakup – to proces, podczas którego nabywasz w zamian za środki pieniężne towary lub usługi dostępne w sklepie;
  4. użytkownik – to osoba fizyczna lub prawna, która nabywa za pomocą funkcjonalności wbudowanych w sklep towary lub usługi sprzedawana przez administratora.
 3. Sklep nie wymaga zakładania konta użytkownika do korzystania ze swojej pełnej funkcjonalności. Aby dokonać zakupu w sklepie niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

 

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych, którego wyznaczył administrator, pod adresem e-mail iod@devstyle.pl.

 

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako: RODO);
 2. odprowadzanie należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 19 ust. 5 pkt 4 i art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości;
 3. odprowadzanie należnego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. realizacja obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa;
 5. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679;
 6. prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy reprezentowaną przez użytkownika firmą a administratorem, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług przez administratora na rzecz reprezentowanej przez użytkownika firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
 2. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z podmiotem - działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
 4. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:

 1. ConvertKit LLC (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 2. Kajabi LLC (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 3. dHosting sp. z o.o. (KRS 0000336780) ;
 4. Facebook Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 5. Google Ltd (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 6. IMKER Bartnik Krzysztof (NIP 9222625515);
 7. PayPro S.A. (KRS 0000347935);
 8. Poczta Polska S.A. (KRS 0000334972);
 9. Krajowy Integrator Płatności (KRS 0000412357);
 10. Web INnovative Software sp. z o.o. (KRS 0000342082);
 11. Webio Grzegorz Wołoszyn (NIP 5992688099);
 12.  MOST WANTED sp. z o.o (NIP 9522205728).

 

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

W pewnych szczególnych sytuacjach, administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne np. w celu wykonania umowy czy zapewnia prawidłowej pracy poszczególnych funkcjonalności sklepu. W takich sytuacjach administrator zawsze zawiera umowę powierzenia przetwarzania, która zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Wszystkie podmiot przetwarzające, którym administrator powierza Twoje dane osobowe zostały certyfikowane w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem;
 2. przez 6 lat licząc od dnia, w którym odwiedziłeś stronę zarządzaną przez administratora;
 3. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe - na podstawie art. 32 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na newsletter.

 

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz sklep to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Jeśli decydujesz się zakupić towary lub usługi od administratora to bez podania Twoich danych osobowych nie uda się złożyć zamówienia.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

 

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

 

§ 3
Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym

 

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Sklep wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas - może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika.

Sklep wykorzystuje następujące typy plików cookie:

 1. pliki niezbędne do funkcjonowania sklepu - umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych - nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre elementy strony nie będą działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
 2. pliki pozwalające na działania analityczne i statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze sklepu. Pomagają one administratorowi zrozumieć w jaki sposób korzystasz ze sklepu, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz. Informacje w ten sposób zebrane pozwalają doskonalić działanie sklepu. Dane te są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie - wówczas nie będziemy wiedzieć kiedy jako użytkownik odwiedziłeś sklep oraz jakie działania w nim wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje sklepu będą niedostępne.
 3. pliki pozwalające na personalizację funkcjonalności sklepu - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz lub w jakim języku chcesz aby nasza strona wyświetlała swoje treści. Korzystanie z tych plików umożliwia dostosowanie strony internetowej do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów Twojego urządzenia. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. Wówczas nie będziemy posiadać informacji o Twoich preferencjach, a niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać prawidłowo.

Wszystkie pliki cookies wykorzystywane przez administratora zawierają nazwę sklepu, identyfikują Twoje urządzenia i przeglądarkę. Pozwalają dowiedzieć się także, czy Twoje urządzenie odwiedzało już kiedyś sklep. Niekiedy, w połączeniu z innymi danymi, informacje zawarte w plikach cookies mogą stanowić dane osobowe. Wśród zbieranych informacji znajdują się m.in.:

 1. dane dotyczące Twojego urządzenia - jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej;
 2. dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze sklepu - data ostatniej wizyty sklepie, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej oraz to co dodałeś do koszyka;
 3. dane dotyczące Twojej lokalizacji - adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu.

Cześć z wykorzystywanych plików cookie oraz funkcjonalności to funkcjonalności dostarczane przez Google LLC w ramach usługi Google Analytics. Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, czasu na nich spędzanego oraz sposobu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami. Dane przetwarzane przy wykorzystaniu Google Analytics mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa przyjmujemy, iż każdy użytkownik może wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek - poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
 4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
 5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

 1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory;
 2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.